John Atherton (1900-1952)
John Atherton, Aged Forms
Aged Forms (1946)
Oil on canvas
20" x 24"