Frederik Lund Ottesen (1913-1975)
Frederik Ottesen, FO-008
FO-008
Oil on canvas
26" x 32"
Frederik Ottesen, FO-009
FO-009
Oil on canvas
29" x 36"
Frederik Ottesen, FO-010
FO-010
Oil on canvas
29" x 36"